Shaping social competences of students in light of public policies for higher education in Germany, the Netherlands, Poland, Latvia , Czech Republic and the United Kingdom

Author: 
Chmielecka E, Matuszczak K.
Rok: 
2020

Chmielecka E, Matuszczak K., 2020, Shaping social competences of students in light of public policies for higher education in Germany, the Netherlands, Poland, Latvia , Czech Republic and the United Kingdom [Kształtowanie kompetencji społecznych studentów w świetle polityk publicznych edukacji wyższej w Niemczech, Holandii, Polsce, Łotwie, Czechach i Wielkiej Brytanii], "Polityka Społeczna" 2020; 559 (10): 13-21, DOI: 10.5604/01.3001.0014.4749.