Rozvoj sociálníchkompetencívrámcivysokoškolského vzdělání pro udržitelnou budoucnost

Author: 
Beseda Jan, Šmídová Michaela
Rok: 
2019

Beseda J., Šmídová M., 2019, Rozvoj sociálníchkompetencívrámcivysokoškolského vzdělání pro udržitelnou budoucnost, Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2019, 31 – 40.